اینورتر

اینورتر سه فاز 30KW سانیو SY5000

کد محصول: SY5000-3PH-30KW
۴۵,۸۸۵,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا A2-1.5KW-2000RPM

کد محصول: A2-1.5KW-2000RPM
۴۰,۸۱۱,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا B2-1.5KW-2000RPM

کد محصول: B2-1.5KW-2000RPM
۳۸,۶۱۳,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا A2-1KW-1000RPM

کد محصول: A2-1KW-1000RPM
۳۷,۶۳۳,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا B2-1KW-1000RPM

کد محصول: B2-1KW-1000RPM
۳۳,۸۸۲,۰۰۰ تومان

اینورتر سه فاز 22KW سانیو SY5000

کد محصول: SY5000-3PH-22KW
۳۳,۴۰۹,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا A2-1KW-3000RPM

کد محصول: A2-1KW-3000RPM
۳۲,۳۸۶,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا A2-750W-1000RPM

کد محصول: A2-750W-1000RPM
۳۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا A2-1KW-2000RPM

کد محصول: A2-1KW-2000RPM
۳۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

سروو موتور 2KW سانیو 2500RPM

کد محصول: SY200-2KW-2500R
۳۱,۰۰۶,۰۰۰ تومان

سافت استارت 45KW زیمنس 3RW30

کد محصول: 3RW3046-1BB14
۲۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سروو موتور 1.5KW سانیو 2500RPM

کد محصول: SY200-1.5KW-2500R
۲۹,۰۸۳,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا B2-1KW-3000RPM

کد محصول: B2-1KW-3000RPM
۲۸,۶۳۶,۰۰۰ تومان

اینورتر سه فاز 18.5KW سانیو SY5000

کد محصول: SY5000-3PH-18.5KW
۲۸,۱۸۷,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا B2-1KW-2000RPM

کد محصول: B2-1KW-2000RPM
۲۷,۹۵۹,۰۰۰ تومان

سافت استارت 37KW زیمنس 3RW30

کد محصول: 3RW3038-1BB14
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان