اینورتر

سروو موتور سانیو 1KW-2500RPM

کد محصول: SY200-1KW-2500R
۲۲,۸۳۴,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا A2-750W-3000RPM

کد محصول: A2-750W-3000RPM
۲۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

سافت استارت 30KW زیمنس 3RW30

کد محصول: 3RW3037-1BB14
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا A2-400W-3000RPM

کد محصول: A2-400W-3000RPM
۲۱,۹۷۲,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا B2-750W-3000RPM

کد محصول: B2-750W-3000RPM
۱۹,۶۴۵,۰۰۰ تومان

سرو موتور دلتا B2-400W-3000RPM

کد محصول: B2-400W-3000RPM
۱۸,۹۲۲,۰۰۰ تومان

سروو موتور سانیو 750W-3000RPM

کد محصول: SY200-750W-3000R
۱۸,۷۴۸,۰۰۰ تومان

سافت استارت 18.5KW زیمنس 3RW30

کد محصول: 3RW3028-1BB14
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سافت استارت 15KW زیمنس 3RW30

کد محصول: 3RW3027-1BB14
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سروو موتور سانیو 400W-3000RPM

کد محصول: SY200-400W-3000R
۱۵,۹۸۴,۰۰۰ تومان