نمایش یک نتیجه

ماژول افزایشی آنالوگ 06XA دلتا ایرانی

  • 4 ورودی آنالوگ ولتاژی و جریانی
  • 2 خروجی آنالوگ ولتاژی و جریانی
  • پرت RS485 و شبکه مدباس
  • تغذیه 24 ولت DC