منبع تغذیه سویچینگ

پاور 20 آمپر دلتا DRL-24V480W1AS

کد محصول: DRL-24V480W1AS
۴,۱۲۳,۰۰۰ تومان
منبع تغذیه 12VDC دلتا مدل DRL-12V75W1AZ
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

منبع تغذیه 48VDC دلتا مدل DRL

کد محصول: DRL-48V
۹۶۶,۰۰۰ تومان۲,۴۵۳,۰۰۰ تومان
منبع تغذیه 12VDC دلتا مدل DRL-12V75W1AZ
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

منبع تغذیه 12VDC دلتا مدل DRL

کد محصول: DRL-12V
۹۳۶,۰۰۰ تومان۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان

پاور 10 آمپر دلتا DRL-24V240W1EN

کد محصول: DRL-24V240W1EN
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پاور 5 آمپر دلتا DRL24V120W1EN

کد محصول: DRL-24V120W1AA
۱,۲۰۲,۰۰۰ تومان

پاور 3 آمپر دلتا DRL-24V75W1AZ

کد محصول: DRL-24V75W1AZ
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان