مشاهده همه 7 نتیجه

ماژول خروجی آنالوگ SB 1232 زیمنس

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 1 خروجی آنالوگ
 • دارای LED نشانگر وضعیت

ماژول ترموکوپل زیمنس SB 1231

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 1 ورودی دما
 • دارای LED نشانگر وضعیت

ماژول RTD زیمنس SB 1231

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 1 ورودی دما
 • دارای LED نشانگر وضعیت

سیگنال برد SB 1223 زیمنس 1200

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 2 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت

ماژول ورودی آنالوگ SB 1231 زیمنس

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 1 ورودی آنالوگ
 • دارای LED نشانگر وضعیت

سیگنال برد SB 1222 زیمنس 1200

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 4 خروجی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت

سیگنال برد SB 1221 زیمنس 1200

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 4 ورودی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت