مشاهده همه 6 نتیجه

منبع تغذیه سیتاپ زیمنس مدل 6EP1336-3BA10

 • ولتاژ ورودی 220 ولت AC
 • ولتاژ ورودی 220-110 ولت DC
 • ولتاژ خروجی 24 ولت DC
 • LED نشانگر وضعیت خروجی
 • جریان خروجی 20 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر زیمنس 6EP1336-2BA10

 • ولتاژ ورودی 220 ولت AC
 • ولتاژ خروجی 24 ولت DC
 • LED نشانگر وضعیت خروجی
 • جریان خروجی 20 آمپر

منبع تغذیه سیتاپ زیمنس مدل 6EP1334-3BA10

 • ولتاژ ورودی 220/380 ولت AC
 • ولتاژ خروجی 24 ولت DC
 • LED نشانگر وضعیت خروجی
 • جریان خروجی 10 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر زیمنس 6EP1334-2BA20

 • ولتاژ ورودی 220 ولت AC
 • ولتاژ خروجی 24 ولت DC
 • LED نشانگر وضعیت خروجی
 • جریان خروجی 10 آمپر

منبع تغذیه سیتاپ زیمنس مدل 6EP1333-3BA10

 • ولتاژ ورودی 220/380 ولت AC
 • ولتاژ خروجی 24 ولت DC
 • LED نشانگر وضعیت خروجی
 • جریان 5 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر زیمنس 6EP1333-2BA20

 • ولتاژ ورودی 220 ولت AC
 • ولتاژ خروجی 24 ولت DC
 • LED نشانگر وضعیت خروجی
 • جریان 5 آمپر