نمایش 1–24 از 26 نتیجه

سنسور نوری دو طرفه KPS-AR کوینو

 • سنسور نوری دو طرفه
 • فاصله تشخیص 10 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی
 • قیمت اقتصادی

سنسور نوری رفلکتوری KPS-ARTR کوینو

 • سنسور نوری یکطرفه با آینه
 • فاصله تشخیص 5 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • قابلیت تنظیم حساسیت
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی
 • قیمت اقتصادی

سنسور نوری یکطرفه KPS-ARDR کوینو

 • سنسور نوری یکطرفه
 • فاصله تشخیص 60cm
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • تنظیم عملکرد خروجی
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی

سنسور نوری دو طرفه KPS-AL

 • سنسور نوری دو طرفه
 • فاصله تشخیص 10 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی

سنسور نوری رفلکتوری KPS-ALTR

 • سنسور نوری یکطرفه با آینه
 • فاصله تشخیص 5 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • قابلیت تنظیم حساسیت
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی

تایمر دو زمانه مولتی رنج KTM-AMT-M33

 • 8 پایه
 • 6 مد کاری
 • دقت بالا
 • LED نشانگر وضعیت
 • ساخت کره جنوبی

تایمر دو زمانه مولتی رنج KTM-AMT-M11

 • 8 پایه
 • 6 مد کاری
 • دقت بالا
 • LED نشانگر وضعیت
 • ساخت کره جنوبی

تایمر مولتی رنج KTM-AM11

 • 11 پایه
 • 6 مد کاری
 • دقت بالا
 • LED نشانگر وضعیت
 • ساخت کره جنوبی

تایمر مولتی رنج KTM-AM8

۵۱۰,۰۰۰ تومان
 • 8 پایه
 • 6 مد کاری
 • دقت بالا
 • LED نشانگر وضعیت
 • ساخت کره جنوبی

سنسور نوری کوینو KPS-ALD

 • سنسور نوری یکطرفه
 • فاصله تشخیص 1 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • تنظیم عملکرد خروجی
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی

سنسور نوری کوینو KPS-ZTP

 • سنسور نوری کوچک دوطرفه
 • فاصله تشخیص 15 متر
 • نشانگر سبز تغذیه و قرمز عملکرد
 • مقاوم در برابر نویز
 • درجه حفاظت IP56
 • ولتاژ تغذیه 12/24VDC
 • دارای خروجی PNP
 • تنظیم عملکرد Light ON/Dark ON

سنسور نوری کوینو KPS-ZTN

 • سنسور نوری کوچک دوطرفه
 • فاصله تشخیص 15 متر
 • نشانگر سبز تغذیه و قرمز عملکرد
 • مقاوم در برابر نویز
 • درجه حفاظت IP56
 • ولتاژ تغذیه 12/24VDC
 • دارای خروجی NPN
 • تنظیم عملکرد Light ON/Dark ON

سنسور نوری کوینو KPS-ZRP

 • سنسور نوری کوچک رفلکتوری
 • فاصله تشخیص 3 متر
 • نشانگر سبز تغذیه و قرمز عملکرد
 • مقاوم در برابر نویز
 • درجه حفاظت IP56
 • ولتاژ تغذیه 12/24VDC
 • دارای خروجی PNP
 • تنظیم عملکرد Light ON/Dark ON

سنسور نوری کوینو KPS-ZRN

 • سنسور نوری کوچک رفلکتوری
 • فاصله تشخیص 3 متر
 • نشانگر سبز تغذیه و قرمز عملکرد
 • مقاوم در برابر نویز
 • درجه حفاظت IP56
 • ولتاژ تغذیه 12/24VDC
 • دارای خروجی NPN
 • تنظیم عملکرد Light ON/Dark ON

سنسور نوری کوینو KPS-Z2DP

 • سنسور نوری کوچک یکطرفه
 • فاصله تشخیص 1 متر
 • نشانگر سبز تغذیه و قرمز عملکرد
 • قابلیت تنظیم فاصله دید 20%
 • مقاوم در برابر نویز
 • درجه حفاظت IP56
 • ولتاژ تغذیه 12/24VDC
 • دارای خروجی PNP
 • تنظیم عملکرد Light ON/Dark ON

سنسور نوری کوینو KPS-Z2DN

 • سنسور نوری کوچک یکطرفه
 • فاصله تشخیص 1 متر
 • نشانگر سبز تغذیه و قرمز عملکرد
 • قابلیت تنظیم فاصله دید 20%
 • مقاوم در برابر نویز
 • درجه حفاظت IP56
 • ولتاژ تغذیه 12/24VDC
 • دارای خروجی NPN
 • تنظیم عملکرد Light ON/Dark ON

سنسور نوری کوینو KPS-ZDPS

 • سنسور نوری کوچک یکطرفه
 • فاصله تشخیص 15cm
 • نشانگر سبز تغذیه و قرمز عملکرد
 • قابلیت تنظیم فاصله دید 20%
 • مقاوم در برابر نویز
 • درجه حفاظت IP56
 • ولتاژ تغذیه 12/24VDC
 • دارای خروجی PNP
 • تنظیم عملکرد Light ON/Dark ON

سنسور نوری کوینو KPS-ZDNS

 • سنسور نوری کوچک یکطرفه
 • فاصله تشخیص 15cm
 • نشانگر سبز تغذیه و قرمز عملکرد
 • قابلیت تنظیم فاصله دید 20%
 • مقاوم در برابر نویز
 • درجه حفاظت IP56
 • ولتاژ تغذیه 12/24VDC
 • دارای خروجی NPN
 • تنظیم عملکرد Light ON/Dark ON

سنسور نوری کوینو KPS-OTP-L

 • خروجی PNP
 • سنسور نوری دوطرفه
 • فاصله سنس 15M
 • ولتاژ تغذیه 12-24 ولت DC
 • دارای چراغ پاور و عملگر

سنسور نوری کوینو KPS-OTN-L

 • خروجی NPN
 • سنسور نوری دوطرفه
 • فاصله سنس 15M
 • ولتاژ تغذیه 12-24 ولت DC
 • دارای چراغ پاور و عملگر

سنسور نوری کوینو KPS-ORP-L

 • خروجی PNP
 • سنسور نوری رفلکتوری با آینه
 • فاصله سنس 3M
 • ولتاژ تغذیه 12-24 ولت DC
 • دارای چراغ پاور و عملگر

سنسور نوری کوینو KPS-ORN-L

 • خروجی NPN
 • سنسور نوری رفلکتوری با آینه
 • فاصله سنس 3M
 • ولتاژ تغذیه 12-24 ولت DC
 • دارای چراغ پاور و عملگر

سنسور نوری کوینو KPS-ODP-1L

 • خروجی PNP
 • سنسور نوری یکطرف
 • فاصله سنس 40cm
 • ولتاژ تغذیه 12-24 ولت DC
 • دارای چراغ پاور و عملگر

سنسور نوری کوینو KPS-ODN-1L

 • خروجی NPN
 • سنسور نوری یکطرف
 • فاصله سنس 40cm
 • ولتاژ تغذیه 12-24 ولت DC
 • دارای چراغ پاور و عملگر