آموزش های عمومی
ارسال توسط author-avatar

راه کار اتوماسیون در صنعت تولید قارچ خوراکی

راه کار اتوماسیون در صنعت تولید قارچ خوراکی اتوماسیون در صنعت تولید قارچ خوراکی | قارچ خوراکی امروزه جزئی از سبد غذایی مردم ایران است و تولیدکنندگان زیادی هم در این صنعت مشغول تولید این گیاه و ماده غذایی هستند . یکی از مواردی که در تولید قارچ های خوراکی دکمه ای و صدفی حائز اهمیت است حجم تولید و کیفیت محصوله که با وجود سیستم های جدید اتوماسیون به این مهم دست پیدا شده است . افزایش تولید و کیفیت بالای...