آموزش های عمومی
ارسال توسط author-avatar

لودسل ها و کاربرد آن در صنعت

لودسل ها و کاربرد آن در صنعت لودسل Load Cell ها از جمله تجهیزات پرکاربرد در صنعت هستند ، اندازه‌‌گیری نیرو در واحدهای تولیدی مختلف و نیز اندازه‌گیری كشش كابل‌‌ها از جمله کاربرد لودسل ها می باشد . همچنین لودسل ها در ابعاد و اندازه کوچک تر و مینیاتوری تولید شده اند تا در ترازوهای دیجیتال فروشگاهی به کاربرده شوند .در کل لودسل LoadCell در واقع یک سنسور است كه برای اندازه گیری وزن یا نیرو استفاده می شود و در انواع...