نمایش 1–12 از 51 نتیجه

مشاهده فیلترها

اینورتر V20 زیمنس توان 0.37 کیلووات سه فاز

۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۳,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.55 کیلووات سه فاز

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۲۷,۵۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.75 کیلووات سه فاز

۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۳,۵۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 1.1 کیلووات سه فاز

۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۳,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 1.5 کیلووات سه فاز

۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۶۹,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 11 کیلووات سه فاز

۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۳۶,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 15 کیلووات سه فاز

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 18.5 کیلووات سه فاز

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 2.2 کیلووات سه فاز

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 22 کیلووات سه فاز

۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 3 کیلووات سه فاز

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 4 کیلووات سه فاز

۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۶,۵۰۰ تومان