نمایش 1–24 از 38 نتیجه

ورودی خروجی 16 کانال دیجیتال SM 1223 زیمنس خروجی رله ای

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 16 ورودی 24 ولت DC
 • دارای 16 خروجی رله ای
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها
 • دارای LED نشانگر وضعیت خروجی ها

ورودی خروجی 8 کانال دیجیتال SM 1223 زیمنس خروجی رله ای

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 8 ورودی 24 ولت DC
 • دارای 8 خروجی رله ای
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها
 • دارای LED نشانگر وضعیت خروجی ها

ورودی خروجی 16 کانال دیجیتال SM 1223 زیمنس خروجی ترانزیستوری

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 16 ورودی 24 ولت DC
 • دارای 16 خروجی ترانزیستوری
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها
 • دارای LED نشانگر وضعیت خروجی ها

ورودی خروجی 8 کانال دیجیتال SM 1223 زیمنس خروجی ترانزیستوری

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 8 ورودی 24 ولت DC
 • دارای 8 خروجی ترانزیستوری
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها
 • دارای LED نشانگر وضعیت خروجی ها

خروجی 16 کانال رله ای زیمنس SM 1222

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 16 خروجی رله ای
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

خروجی 8 کانال رله ای زیمنس SM 1222

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 8 خروجی رله ای
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

خروجی 16 کانال دیجیتال SM 1222 زیمنس

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 16 خروجی ترانزیستوری
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

خروجی 8 کانال دیجیتال SM 1222 زیمنس

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 8 خروجی ترانزیستوری
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

ورودی 16 کانال دیجیتال SM 1221 زیمنس

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 16 ورودی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

ورودی 8 کانال دیجیتال SM 1221 زیمنس

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

سیگنال برد SB 1223 زیمنس 1200

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 2 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت

سیگنال برد SB 1222 زیمنس 1200

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 4 خروجی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت

سیگنال برد SB 1221 زیمنس 1200

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 4 ورودی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت

کارت افزایشی DM14 230R لوگو ایرانی

 • ولتاژ تغذیه 230 ولت DC
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای 6 خروجی رله ای 10 آمپر
 • دارای پورت LAN

کارت افزایشی DM14 24R لوگو ایرانی

 • ولتاژ تغذیه 24 ولت DC
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای 6 خروجی رله ای 10 آمپر
 • دارای پورت LAN

ماژول افزایشی 16SPT دلتا ایرانی

 • 8 ورودی دیجیتال
 • 8 خروجی دیجیتال ترانزیستوری
 • تغذیه 24 ولت DC

ماژول افزایشی 14SP دلتا ایرانی

 • 8 ورودی دیجیتال
 • 6 خروجی رله 10 آمپر
 • تغذیه 24 ولت DC