نمایش 1–12 از 67 نتیجه

مشاهده فیلترها

اینورتر V20 زیمنس توان 0.12 کیلووات تک فاز

۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.25 کیلووات تک فاز

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.37 کیلووات تک فاز

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.37 کیلووات سه فاز

۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۳,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.55 کیلووات تک فاز

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۸,۵۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.55 کیلووات سه فاز

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۲۷,۵۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.75 کیلووات تک فاز

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۱,۵۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 0.75 کیلووات سه فاز

۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۳,۵۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 1.1 کیلووات تک فاز

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۵۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 1.1 کیلووات سه فاز

۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۳,۰۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 1.5 کیلووات تک فاز

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۷,۵۰۰ تومان

اینورتر V20 زیمنس توان 1.5 کیلووات سه فاز

۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۶۹,۰۰۰ تومان