نمایش 1–24 از 40 نتیجه

انکودر 1024 پالس آتونیکس E50S8

 • تغذیه 12 الی 24 ولت DC
 • خروجی TOTEM POLE
 • سیگنال خروجی A,B,Z
 • قطر بدنه 50 میلی متر
 • قطر شفت 8 میلی متر
 • انکودر افزایشی

انکودر 600 پالس آتونیکس E50S8

 • تغذیه 12 الی 24 ولت DC
 • خروجی TOTEM POLE
 • سیگنال خروجی A,B,Z
 • قطر بدنه 50 میلی متر
 • قطر شفت 8 میلی متر
 • انکودر افزایشی

انکودر 360 پالس آتونیکس E50S8

 • تغذیه 12 الی 24 ولت DC
 • خروجی TOTEM POLE
 • سیگنال خروجی A,B,Z
 • قطر بدنه 50 میلی متر
 • قطر شفت 8 میلی متر
 • انکودر افزایشی

انکودر 300 پالس آتونیکس E50S8

 • تغذیه 12 الی 24 ولت DC
 • خروجی TOTEM POLE
 • سیگنال خروجی A,B,Z
 • قطر بدنه 50 میلی متر
 • قطر شفت 8 میلی متر
 • انکودر افزایشی

انکودر 200 پالس آتونیکس E50S8

 • تغذیه 12 الی 24 ولت DC
 • خروجی TOTEM POLE
 • سیگنال خروجی A,B,Z
 • قطر بدنه 50 میلی متر
 • قطر شفت 8 میلی متر
 • انکودر افزایشی

انکودر 100 پالس آتونیکس E50S8

 • تغذیه 12 الی 24 ولت DC
 • خروجی TOTEM POLE
 • سیگنال خروجی A,B,Z
 • قطر بدنه 50 میلی متر
 • قطر شفت 8 میلی متر
 • انکودر افزایشی

سنسور القایی آتونیکس PR12-2DP2

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 12
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR12-2DN2

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 12
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR12-2DP

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 12
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR12-2DN

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 12
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DP2

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DN2

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DP

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DN

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 2 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DP2

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 1.5 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DN2

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NC
 • فاصله دید 1.5 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DP

 • خروجی PNP
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 1.5 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DN

 • خروجی NPN
 • کنتاکت NO
 • فاصله دید 1.5 میلی متر
 • سنسور قطر 8
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • حساس به فلزات

سنسور نوری دو طرفه KPS-AR کوینو

 • سنسور نوری دو طرفه
 • فاصله تشخیص 10 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی
 • قیمت اقتصادی

سنسور نوری رفلکتوری KPS-ARTR کوینو

 • سنسور نوری یکطرفه با آینه
 • فاصله تشخیص 5 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • قابلیت تنظیم حساسیت
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی
 • قیمت اقتصادی

سنسور نوری یکطرفه KPS-ARDR کوینو

 • سنسور نوری یکطرفه
 • فاصله تشخیص 60cm
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • تنظیم عملکرد خروجی
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی

سنسور نوری دو طرفه KPS-AL

 • سنسور نوری دو طرفه
 • فاصله تشخیص 10 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی

سنسور نوری رفلکتوری KPS-ALTR

 • سنسور نوری یکطرفه با آینه
 • فاصله تشخیص 5 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • قابلیت تنظیم حساسیت
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی

سنسور نوری کوینو KPS-ALD

 • سنسور نوری یکطرفه
 • فاصله تشخیص 1 متر
 • نشانگر قرمز عملکرد
 • ولتاژ تغذیه 24/240 VAC-DC
 • تنظیم عملکرد خروجی
 • خروجی رله تک کنتاکت
 • ساخت کره جنوبی