نمایش 1–24 از 86 نتیجه

پی ال سی ایرانی LOGO TD PLUS 230

 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC
 • دارای 12 ورودی دیجیتال 24 ولتی
 • دارای 10 خروجی رله 10 آمپر
 • دارای 4 کلید مجازی FUNCTION
 • دارای پورت LAN
 • دارای نمایشگر متنی
 • دارای 4 ورودی آنالوگ جریانی و ولتاژی

پی ال سی ایرانی LOGO TD PLUS 12/24

 • ولتاژ تغذیه 12/24 ولت DC
 • دارای 12 ورودی دیجیتال 24 ولتی
 • دارای 10 خروجی رله 10 آمپر
 • دارای 4 کلید مجازی FUNCTION
 • دارای پورت LAN
 • دارای نمایشگر متنی
 • دارای 4 ورودی آنالوگ جریانی و ولتاژی

PLC زیمنس 1215C DC/DC/Relay مدل 6ES7215-1HG40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1215C
 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • نوع خروجی : رله ای
 • دارای 14 ورودی دیجیتال
 • دارای 10 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • دارای 2 خروجی آنالوگ 0 تا 20 میلی آمپر
 • حافظه برنامه نویسی 125KB

PLC زیمنس 1215C AC/DC/Relay مدل 6ES7215-1BG40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1215C
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله ای
 • دارای 14 ورودی دیجیتال
 • دارای 10 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • دارای 2 خروجی آنالوگ 0 تا 20 میلی آمپر
 • حافظه برنامه نویسی 125KB

PLC زیمنس 1215C DC/DC/DC مدل 6ES7215-1AG40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1215C
 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • نوع خروجی : ترانزیستوری
 • دارای 14 ورودی دیجیتال
 • دارای 10 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • دارای 2 خروجی آنالوگ 0 تا 20 میلی آمپر
 • حافظه برنامه نویسی 125KB

PLC زیمنس CPU 1214C مدل 6ES7214-1HG40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1214C
 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • نوع خروجی : رله ای
 • دارای 14 ورودی دیجیتال
 • دارای 10 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 100KB

PLC زیمنس CPU 1214C مدل 6ES7214-1BG40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1214C
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله ای
 • دارای 14 ورودی دیجیتال
 • دارای 10 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 100KB

PLC زیمنس CPU 1214C مدل 6ES7214-1AG40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1214C
 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • نوع خروجی : ترانزیستوری
 • دارای 14 ورودی دیجیتال
 • دارای 10 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 100KB

پی ال سی 1212C زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1212C
 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • نوع خروجی : رله ای
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای 6 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 75KB

پی ال سی 1212C زیمنس 6ES7212-1BE40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1212C
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله ای
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای 6 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 75KB

پی ال سی 1212C زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1212C
 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • نوع خروجی : ترانزیستوری
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای 6 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 75KB

پی ال سی 1200 زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1211C
 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • نوع خروجی : رله ای
 • دارای 6 ورودی دیجیتال
 • دارای 4 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 50KB

پی ال سی 1200 زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1211C
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله ای
 • دارای 6 ورودی دیجیتال
 • دارای 4 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 50KB

پی ال سی 1200 زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0

 • نوع پی ال سی : سری کامپکت 1211C
 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • نوع خروجی : ترانزیستوری
 • دارای 6 ورودی دیجیتال
 • دارای 4 خروجی دیجیتال
 • دارای 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • حافظه برنامه نویسی 50KB

لوگو 8 ایرانی 24RCE ایتک

 • ولتاژ تغذیه 24 ولت DC
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای 4 ورودی آنالوگ
 • دارای 6 خروجی رله ای 10 آمپر
 • دارای پورت LAN

لوگو 8 ایرانی 230RCE ایتک

 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای 6 خروجی رله ای 10 آمپر
 • دارای ساعت داخلی
 • دارای پورت LAN

پی ال سی دلتا ایرانی 10SXT

 • 4 ورودی 2 خروجی دیجیتال
 • 2 ورودی 2 خروجی آنالوگ
 • ولتاژ کاری 24 ولت DC

پی ال سی فتک مدل FBS-44MNR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-44MNT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-32MNR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-32MNT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-20MNR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-20MNT2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MN
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : ترانزیستور
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد

پی ال سی فتک مدل FBS-60MCR2-AC

 • نوع پی ال سی : سری MC
 • ولتاژ تغذیه : 220V AC
 • نوع خروجی : رله
 • اتصال ماژول از سمت راست : دارد
 • اتصال ماژول از سمت چپ : دارد