پردازنده مرکزی

PLC زیمنس CPU 1214C مدل 6ES7214-1HG40-0XB0

کد محصول: 6ES7214-1HG40-0XB0
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

PLC زیمنس CPU 1214C مدل 6ES7214-1BG40-0XB0

کد محصول: 6ES7214-1BG40-0XB0
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

PLC زیمنس CPU 1214C مدل 6ES7214-1AG40-0XB0

کد محصول: 6ES7214-1AG40-0XB0
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

پی ال سی 1212C زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0

کد محصول: 6ES7212-1HE40-0XB0
۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان

پی ال سی 1212C زیمنس 6ES7212-1BE40-0XB0

کد محصول: 6ES7212-1BE40-0XB0
۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان

پی ال سی 1212C زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0

کد محصول: 6ES7212-1AE40-0XB0
۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان

PLC دلتا مدل DVP28SV11T2

کد محصول: DVP28SV11T2
۱۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

PLC دلتا مدل DVP28SV11R2

کد محصول: DVP28SV11R2
۱۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

پی ال سی 1200 زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0

کد محصول: 6ES7211-1HE40-0XB0
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پی ال سی 1200 زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0

کد محصول: 6ES7211-1BE40-0XB0
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پی ال سی 1200 زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0

کد محصول: 6ES7211-1AE40-0XB0
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

PLC دلتا مدل DVP20SX211T

کد محصول: DVP20SX211T
۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان

PLC دلتا مدل DVP20SX211R

کد محصول: DVP20SX211R
۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان