مشاهده همه 12 نتیجه

سویچ 5 پورت زیمنس XB005

 • 6GK5005-0BA00-1AB2
 • 5 پورت RJ45
 • تغذیه 24VDC
 • قابل نصب روی ریل
 • دارای LED سیگنال های انتقال داده
 • سرعت انتقال Mbit/s 10/100

سویچ 8 پورت زیمنس XB008

 • 6GK5008-0BA10-1AB2
 • 8 پورت RJ45
 • تغذیه 24VDC
 • قابل نصب روی ریل
 • دارای LED سیگنال های انتقال داده
 • سرعت انتقال Mbit/s 10/100

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6530 با خروجی 9 ولت

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6530 با خروجی 9 ولت : مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6530 با

مبدل سریال به CANbus دلتا مدل IFD9503

مبدل سریال به CANbus دلتا مدل IFD9503 : مبدل سریال به CANbus دلتا مدل IFD9503 | مبدل سریال به کن

مبدل RS485 مدباس به TCP مدباس دلتا مدل IFD9506

مبدل RS485 مدباس به TCP مدباس دلتا مدل IFD9506 : مبدل RS485 مدباس به TCP مدباس دلتا مدل IFD9506 |

تقویت کننده RS232 / RS485 / RS422 دلتا مدل IFD8510

تقویت کننده RS232 / RS485 / RS422 دلتا مدل IFD8510 : تقویت کننده RS232 / RS485 / RS422 دلتا مدل

مبدل RS232 به RS485/422 دلتا مدل IFD8520

مبدل RS232 به RS485/422 دلتا مدل IFD8520 : مبدل RS232 به RS485/422 دلتا مدل IFD8520 | مبدل RS232 به RS485

مبدل RS232 به RS485/422 دلتا مدل IFD8500

مبدل RS232 به RS485/422 دلتا مدل IFD8500 : مبدل RS232 به RS485/422 دلتا مدل IFD8500 | مبدل RS232 به RS485

مبدل USB به RS232 دلتا مدل ASD-CNUS0A08

مبدل USB به RS232 دلتا مدل ASD-CNUS0A08 : مبدل USB به RS232 دلتا مدل ASD-CNUS0A08 | مبدل USB به RS232

مبدل USB به CAN دلتا مدل IFD6503

مبدل USB به CAN دلتا مدل IFD6503 : مبدل USB به CAN دلتا مدل IFD6503 | مبدل USB به CAN

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6500

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6500 : مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6500 | مبدل USB به RS485