نمایش 10 نتیحه

مشاهده فیلترها
بستن

تقویت کننده RS232 / RS485 / RS422 دلتا مدل IFD8510

بستن

مبدل RS232 به RS485/422 دلتا مدل IFD8500

بستن

مبدل RS232 به RS485/422 دلتا مدل IFD8520

بستن

مبدل RS485 مدباس به TCP مدباس دلتا مدل IFD9506

بستن

مبدل USB به CAN دلتا مدل IFD6503

بستن

مبدل USB به RS232 دلتا مدل ASD-CNUS0A08

بستن

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6500

بستن

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6530 با خروجی 9 ولت

بستن

مبدل پالس انکودر 5 ولت به 24 ولت

بستن

مبدل سریال به CANbus دلتا مدل IFD9503