مشاهده همه 23 نتیجه

سروو موتور 2KW سانیو 2500RPM

 • موتور ساده
 • ولتاژ 220 ولت
 • قطر فلنچ 130
 • گشتاور 10 نیوتن
 • انکودر 2500 پالس
 • دارای RS232 و RS485
 

سروو موتور 1.5KW سانیو 2500RPM

 • موتور ساده
 • ولتاژ 220 ولت
 • قطر فلنچ 130
 • گشتاور 7.2 نیوتن
 • انکودر 2500 پالس
 • دارای RS232 و RS485
 

سروو موتور سانیو 1KW-2500RPM

 • سروو موتور سانیو 1 کیلووات 2500 دور
 • موتور ساده
 • ولتاژ 220 ولت
 • قطر فلنچ 130
 • گشتاور 4 نیوتن
 • انکودر 2500 پالس
 • دارای RS232 و RS485
 

سروو موتور سانیو 750W-3000RPM

 • سروو موتور سانیو 750 وات 3000 دور
 • موتور ساده
 • ولتاژ 220 ولت
 • قطر فلنچ 80
 • گشتاور 2.4 نیوتن
 • انکودر 2500 پالس
 • دارای RS232 و RS485
 

سروو موتور سانیو 400W-3000RPM

 • سروو موتور سانیو 400 وات 3000 دور
 • موتور ساده
 • ولتاژ 220 ولت
 • قطر فلنچ 60
 • گشتاور 1.27 نیوتن
 • انکودر 2500 پالس
 • دارای RS232 و RS485
 

سرو موتور دلتا A2-7.5KW-1500RPM

 • توان : 7/5KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 1500RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 42mm
 • گشتاور : 47.74Nm

سرو موتور دلتا A2-5.5KW-1500RPM

 • توان : 5/5KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 1500RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 42mm
 • گشتاور : 30.01Nm

سرو موتور دلتا A2-4.5KW-1500RPM

 • توان : 4/5KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 1500RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 35mm
 • گشتاور : 28.65Nm

سرو موتور دلتا A2-3KW-1500RPM

 • توان : 3KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 1500RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 35mm
 • گشتاور : 19.1Nm

سرو موتور دلتا A2-2KW-2000RPM

 • توان : 2KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 2000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 24mm
 • گشتاور : 9.55Nm

سرو موتور دلتا A2-1.5KW-2000RPM

 • توان : 1/5KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 2000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 7.16Nm

سرو موتور دلتا A2-1KW-3000RPM

 • توان : 1KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 3000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 3.18Nm

سرو موتور دلتا A2-1KW-2000RPM

 • توان : 1KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 2000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 4.77Nm

سرو موتور دلتا A2-1KW-1000RPM

 • توان : 1KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 1000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 8.59Nm

سرو موتور دلتا A2-750W-1000RPM

 • توان : 750W
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 1000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 5.37Nm

سرو موتور دلتا A2-750W-3000RPM

 • توان : 750W
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 3000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 19mm
 • گشتاور : 2.39Nm

سرو موتور دلتا A2-400W-3000RPM

 • توان : 400W
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 3000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 14mm
 • گشتاور : 1.27Nm

سرو موتور دلتا B2-1.5KW-2000RPM

 • توان : 1.5KW
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 2000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 7.16Nm

سرو موتور دلتا B2-1KW-3000RPM

 • توان : یک کیلووات
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 3000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 3.18Nm

سرو موتور دلتا B2-1KW-2000RPM

 • توان : یک کیلووات
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 2000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 4.77Nm

سرو موتور دلتا B2-1KW-1000RPM

 • توان : یک کیلووات
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 1000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 22mm
 • گشتاور : 8.59Nm

سرو موتور دلتا B2-750W-3000RPM

 • توان : 750 وات
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 3000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 19mm
 • گشتاور : 2.39Nm

سرو موتور دلتا B2-400W-3000RPM

 • توان : 400 وات
 • ترمز : ندارد
 • دور موتور : 3000RPM
 • ولتاژ کاری : 220VAC
 • قطر شفت : 14mm
 • گشتاور : 1.27Nm