فن و پمپ

اینورتر اینوت 15KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-015G-4
قیمت اصلی ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 11KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-011G-4
قیمت اصلی ۲۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۶۰۴,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 7.5KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-7R5G-4
قیمت اصلی ۲۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۳۰۲,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 5.5KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-5R5G-4
قیمت اصلی ۲۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۲۳۴,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 4KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-004G-4
قیمت اصلی ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 2.2KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-2R2G-4
قیمت اصلی ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۶۶۴,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 1.5KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-1R5G-4
قیمت اصلی ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۶۳۸,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 0.75KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-0R7G-4
قیمت اصلی ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۳۳۲,۰۰۰ تومان است.