اینورتر اینوت 110KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-110G-4
قیمت اصلی ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 90KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-090G-4
قیمت اصلی ۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 75KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-075G-4
قیمت اصلی ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 55KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-055G-4
قیمت اصلی ۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 45KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-045G-4
قیمت اصلی ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

اینورتر سه فاز 45KW سانیو SY5000

کد محصول: SY5000-3PH-45KW
۷۰,۴۶۷,۰۰۰ تومان

اینورتر اینوت 37KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-037G-4
قیمت اصلی ۶۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱,۳۱۷,۰۰۰ تومان است.

اینورتر سه فاز 37KW سانیو SY5000

کد محصول: SY5000-3PH-37KW
۵۴,۴۰۷,۰۰۰ تومان

اینورتر اینوت 30KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-030G-4
قیمت اصلی ۶۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴,۱۹۸,۰۰۰ تومان است.

اینورتر سه فاز 30KW سانیو SY5000

کد محصول: SY5000-3PH-30KW
۴۵,۸۸۵,۰۰۰ تومان

اینورتر اینوت 22KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-022G-4
قیمت اصلی ۴۶,۱۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۵۵۳,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 18.5KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-018G-4
قیمت اصلی ۴۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷,۷۳۷,۰۰۰ تومان است.

اینورتر سه فاز 22KW سانیو SY5000

کد محصول: SY5000-3PH-22KW
۳۳,۴۰۹,۰۰۰ تومان

اینورتر اینوت 15KW سه فاز GD200A

کد محصول: GD200A-015G-4
قیمت اصلی ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان است.

اینورتر اینوت 15KW سه فاز GD20

کد محصول: GD20-015G-4
قیمت اصلی ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان است.