لوگو TDE ایرانی 24 ولت

 • این محصول از رده تولید خارج شده | محصول جایگزین
 • 8 عدد ورودی دیجیتال
 • 4 عدد ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت
 • 6 عدد خروجی دیجیتال رله ای
 • ولتاژ تغذیه 24 ولت DC
 • پرت LAN
 • دارای نمایشگر متنی
 • دارای ساعت داخلی

لوگو TDE ایرانی 220 ولت

 • این محصول از رده تولید خارج شده | محصول جایگزین
 • 8 عدد ورودی دیجیتال
 • 6 عدد خروجی دیجیتال رله ای
 • ولتاژ تغذیه 220 ولت AC
 • پرت LAN
 • دارای نمایشگر متنی
 • دارای ساعت داخلی

پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-BL-C

پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-BL-C : پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-BL-C | امروز در صنعت با

پنل متنی دلتا 2.8 اینچ مدل TP04G-AS2

پنل متنی دلتا 2.8 اینچ مدل TP04G-AS2 : پنل متنی دلتا 2.8 اینچ مدل TP04G-AS2 | امروز در صنعت با

پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-AL-C

پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-AL-C : پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-AL-C | امروز در صنعت با

پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-AL2

پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-AL2 : پنل متنی دلتا 4.1 اینچ مدل TP04G-AL2 | امروز در صنعت با توجه