نمایش 1–24 از 35 نتیجه

انکودر 1024 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-1024-3-T-1
۴,۸۲۹,۸۰۰ تومان

انکودر 360 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-360-3-T-1
۴,۰۲۴,۲۰۰ تومان

انکودر 300 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-300-3-T-1
۴,۰۲۴,۲۰۰ تومان

انکودر 200 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-200-3-T-1
۴,۰۲۴,۲۰۰ تومان

انکودر 100 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-100-3-T-1
۴,۰۲۴,۲۰۰ تومان

ترانسمیتر فشار سنسیس مدل M5256

کد محصول: SENSYS-M5256
۳,۲۱۱,۹۵۰ تومان

کانتر تایمر آتونیکس CT6M-1P4

کد محصول: CT6M-1P4
۳,۱۷۸,۷۰۰ تومان

شمارنده دیجیتال آتونیکس مدل CT6S-1P4

کد محصول: CT6S-1P4
۲,۶۳۶,۲۵۰ تومان

کنترلر دما TCN4L-24R آتونیکس

کد محصول: TCN4L-24R
۲,۵۷۹,۲۵۰ تومان

کنترلر دما TCN4H-24R آتونیکس

کد محصول: TCN4H-24R
۲,۴۹۰,۹۰۰ تومان

کنترلر دما TCN4M-24R آتونیکس

کد محصول: TCN4M-24R
۲,۴۹۰,۹۰۰ تومان

کنترلر دما TC4L-24R آتونیکس

کد محصول: TC4L-24R
۲,۴۵۲,۹۰۰ تومان

کنترلر دما TC4W-24R آتونیکس

کد محصول: TC4W-24R
۲,۳۶۴,۵۵۰ تومان

کنترلر دما TC4H-24R آتونیکس

کد محصول: TC4H-24R
۲,۳۶۴,۵۵۰ تومان

کنترلر دما TC4M-24R آتونیکس

کد محصول: TC4M-24R
۲,۳۶۴,۵۵۰ تومان

تایمر دیجیتال LE4S آتونیکس

کد محصول: LE4S
۲,۲۸۱,۹۰۰ تومان

کنترلر دما TCN4S-24R آتونیکس

کد محصول: TCN4S-24R
۲,۱۹۵,۴۵۰ تومان

کنترلر دما TC4S-24R آتونیکس

کد محصول: TC4S-24R
۲,۱۷۴,۵۵۰ تومان

کنترلر دما TC4Y-14R آتونیکس

کد محصول: TC4Y-14R
۲,۰۸۶,۲۰۰ تومان

ساعت شمار آتونیکس مدل LE8N-BF

کد محصول: LE8N-BF
۱,۵۰۴,۸۰۰ تومان

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DP2

کد محصول: PR08-2DP2
۱,۰۵۵,۴۵۰ تومان

سنسور القایی آتونیکس PR08-2DN2

کد محصول: PR08-2DN2
۱,۰۵۵,۴۵۰ تومان

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DP2

کد محصول: PR08-1.5DP2
۱,۰۵۵,۴۵۰ تومان

سنسور القایی آتونیکس PR08-1.5DN2

کد محصول: PR08-1.5DN2
۱,۰۵۵,۴۵۰ تومان