سی پی یو

PLC دلتا مدل DVP28SV11T2

کد محصول: DVP28SV11T2
۱۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

PLC دلتا مدل DVP28SV11R2

کد محصول: DVP28SV11R2
۱۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

PLC دلتا مدل DVP20SX211T

کد محصول: DVP20SX211T
۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان

PLC دلتا مدل DVP20SX211R

کد محصول: DVP20SX211R
۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان

پی ال سی فتک مدل FBS-44MNR2-AC

کد محصول: FBS-44MNR2-AC
استعلام آنلاین قیمت

پی ال سی فتک مدل FBS-44MNT2-AC

کد محصول: FBS-44MNT2-AC
استعلام آنلاین قیمت

پی ال سی فتک مدل FBS-32MNR2-AC

کد محصول: FBS-32MNR2-AC
استعلام آنلاین قیمت

پی ال سی فتک مدل FBS-32MNT2-AC

کد محصول: FBS-32MNT2-AC
استعلام آنلاین قیمت

پی ال سی فتک مدل FBS-20MNR2-AC

کد محصول: FBS-20MNR2-AC
استعلام آنلاین قیمت

پی ال سی فتک مدل FBS-20MNT2-AC

کد محصول: FBS-20MNT2-AC
استعلام آنلاین قیمت