مشاهده همه 4 نتیجه

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6530 با خروجی 9 ولت

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6530 با خروجی 9 ولت : مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6530 با

مبدل USB به RS232 دلتا مدل ASD-CNUS0A08

مبدل USB به RS232 دلتا مدل ASD-CNUS0A08 : مبدل USB به RS232 دلتا مدل ASD-CNUS0A08 | مبدل USB به RS232

مبدل USB به CAN دلتا مدل IFD6503

مبدل USB به CAN دلتا مدل IFD6503 : مبدل USB به CAN دلتا مدل IFD6503 | مبدل USB به CAN

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6500

مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6500 : مبدل USB به RS485 دلتا مدل IFD6500 | مبدل USB به RS485