مشاهده همه 9 نتیجه

ماژول میکس آنالوگ دلتا 4 ورودی ، 2 خروجی مدل DVP06XA-S2

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S ماژول میکس آنالوگ دلتا مدل DVP06XA-S2 چهار کانال ورودی ، دو کانال

ماژول میکس آنالوگ دلتا 4 ورودی ، 2 خروجی مدل DVP06XA-S

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S ماژول میکس آنالوگ دلتا مدل DVP06XA-S چهار کانال ورودی ، دو کانال

ماژول توسعه 4 کانال خروجی آنالوگ دلتا مدل DVP04DA-SL

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S خروجی آنالوگ دلتا مدل DVP04DA-SL چهار کانال ولتاژی و جریانی با رزولوشن

ماژول توسعه 4 کانال خروجی آنالوگ ضد نویز دلتا مدل DVP04DA-S2

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S خروجی آنالوگ دلتا مدل DVP04DA-S2 چهار کانال ضد نویز ولتاژی و جریانی

ماژول توسعه 4 کانال خروجی آنالوگ دلتا مدل DVP04DA-S

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S خروجی آنالوگ دلتا مدل DVP04DA-S چهار کانال ولتاژی و جریانی با رزولوشن

ماژول توسعه 6 کانال ورودی آنالوگ دلتا مدل DVP06AD-S

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S ورودی آنالوگ دلتا مدل DVP06AD-S شش کانال ولتاژی و جریانی با رزولوشن

ماژول توسعه 4 کانال ورودی آنالوگ دلتا مدل DVP04AD-SL

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S ورودی آنالوگ دلتا مدل DVP04AD-SL چهار کانال ولتاژی و جریانی با رزولوشن

ماژول توسعه 4 کانال ورودی آنالوگ دلتا ضدنویز مدل DVP04AD-S2

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S ورودی آنالوگ دلتا مدل DVP04AD-S2 چهار کانال ضدنویز ولتاژی و جریانی با

ماژول توسعه 4 کانال ورودی آنالوگ دلتا مدل DVP04AD-S

ماژول های آنالوگ PLC های دلتا سری S ورودی آنالوگ دلتا مدل DVP04AD-S چهار کانال ولتاژی و جریانی با رزولوشن