مشاهده همه 5 نتیجه

خروجی 16 کانال رله ای زیمنس SM 1222

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 16 خروجی رله ای
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

خروجی 8 کانال رله ای زیمنس SM 1222

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 8 خروجی رله ای
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

خروجی 16 کانال دیجیتال SM 1222 زیمنس

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 16 خروجی ترانزیستوری
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

خروجی 8 کانال دیجیتال SM 1222 زیمنس

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 8 خروجی ترانزیستوری
 • دارای LED نشانگر وضعیت خطا
 • دارای LED نشانگر وضعیت ورودی ها

سیگنال برد SB 1222 زیمنس 1200

 • ولتاژ تغذیه : 24V DC
 • دارای 4 خروجی دیجیتال
 • دارای LED نشانگر وضعیت