فروشگاه

انکودر 1024 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-1024-3-T-1
قیمت اصلی ۴,۹۹۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان است.

انکودر 300 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-300-3-T-1
۴,۲۳۶,۰۰۰ تومان

انکودر 200 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-200-3-T-1
۴,۲۳۶,۰۰۰ تومان

انکودر 360 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-360-3-T-1
۴,۱۶۱,۰۰۰ تومان

انکودر 100 پالس آتونیکس E50S8

کد محصول: E50S8-100-3-T-1
۴,۱۶۱,۰۰۰ تومان

تایمر دیجیتال LE4S آتونیکس

کد محصول: LE4S
قیمت اصلی ۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان است.

کنترلر دما TC4Y-14R آتونیکس

کد محصول: TC4Y-14R
قیمت اصلی ۲,۱۵۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان است.