ماژول شبکه

ماژول پروفیباس مستر S7-1200

کد محصول: 6GK7243-5DX30-0XE0
۲۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

ماژول پروفیباس اسلیو S7-1200

کد محصول: 6GK7242-5DX30-0XE0
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سویچ شبکه زیمنس S7-1200

کد محصول: 6GK7277-1AA10-0AA0
۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان

ماژول شبکه BACnet دلتا مدل DVPSCM52-SL

کد محصول: DVPSCM52-SL
استعلام آنلاین قیمت

ماژول شبکه DeviceNet دلتا مدل DVPDT01-S

کد محصول: DVPDT01-S
استعلام آنلاین قیمت

ماژول شبکه DeviceNet دلتا مدل DVPDNET-SL

کد محصول: DVPDNET-SL
استعلام آنلاین قیمت

ماژول شبکه PROFIBUS دلتا مدل DVPPF02-SL

کد محصول: DVPPF02-SL
استعلام آنلاین قیمت

ماژول شبکه PROFIBUS دلتا مدل DVPPF01-S

کد محصول: DVPPF01-S
استعلام آنلاین قیمت